Aanmelden jubileumspeurtocht

[insert_php]

echo ‘Hello ‘ . htmlspecialchars($_GET[“team”]) . ‘!’;
if ( isset( $_POST[‘cf-submitted’] ) ) {
global $wpdb;
$check = false;
$error= ”;
$send_mail = false;
$insert_id = 0;
$achternaam_captain= sanitize_text_field($_POST[“achternaam_captain”]);
$email = sanitize_email($_POST[“email”]);
$roepnaam= sanitize_text_field($_POST[“roepnaam”]);
$teamnaam= sanitize_text_field($_POST[“teamnaam”]);
$wachtwoord= sanitize_text_field($_POST[“wachtwoord”]);
$leeftijd= $_POST[“leeftijd”];
$lid= $_POST[“lid”];
$straat= sanitize_text_field($_POST[“straat”]);
$huisnummer= sanitize_text_field($_POST[“huisnummer”]);
$teamgrootte= $_POST[“teamgrootte”];
$akkoord= isset($_POST[“akkoord”]);
$hash= md5(trim($teamnaam.$email));
$mob_nummer = ”;
//controleer of e-mail en teamnaam uniek zijn!
$result1 = $wpdb->get_row( “SELECT id FROM `wp_opp_speurtocht` WHERE email ='”. $email.”‘” );
if (is_null($result1)==false){
$check = true;
$error = ‘E-mailadres is reeds aangemeld’;
}else {
$result2 = $wpdb->get_row( “SELECT id FROM `wp_opp_speurtocht` WHERE team_naam ='”. $teamnaam.”‘” );
if (is_null($result2)==false){
$check = true;
$error = ‘Teamnaam is reeds aangemeld’;
}
}

if (empty($error)){

$sql =”INSERT INTO `wp_opp_speurtocht`(`id`, `achternaam_captain`, `roepnaam`, `lid`, `leeftijd`, `team_naam`, `wachtwoord`, `straat`, `huisnummer`, `email`, `teamgrootte`,`akkoord`, `hash`) VALUES (null, ‘$achternaam_captain’,’$roepnaam’,$lid,$leeftijd,’$teamnaam’,’$wachtwoord’,’$straat’,’$huisnummer’,’$email’,$teamgrootte,$akkoord ,’$hash’)”;

$wpdb->query($sql);
$insert_id = $wpdb->insert_id ;
if ($insert_id !==false) {
//maak record aan in wp_opp_speurtocht_opdrachten
$sql_1 = “INSERT INTO `wp_opp_speurtocht_opdrachten`(`id`, `id_team`) VALUES (null,$insert_id)”;
$wpdb->query($sql_1);
$insert_id_1 = $wpdb->insert_id ;
if ($insert_id_1 !==false) {
//echo $sql_1;
//echo $insert_id_1;
$send_mail = true;
}
}
}
if ($send_mail == true){
//verstuur e-mail
$headers[] = “From: webmaster@fdwebdesign.nl” ;
$headers[] = ‘Content-Type: text/html; charset=UTF-8’;
$to= $email;
$subject = ‘Aanmelden jubileumspeurtocht 2019’;
$message = ‘Onderwerp: ‘.$subject.’

.’Van: ‘.$roepnaam.’.’ .$achternaam_captain.’

.’Straat : ‘.$straat.’

.’Huisnr : ‘.$huisnummer. ‘

.’Mobiele telefoonnummer :’.$mob_nummer.’

.’E-mail: ‘.$email.’

.’Teamnaam :’.$teamnaam.’

.’Groeprootte :’.$teamgrootte.’

.’–

.’Deze e-mail is verzonden vanuit het contactformulier https://www.oppeven2.nl’.esc_url( $_SERVER[‘REQUEST_URI’]) .’

.’Bedankt voor uw aanmelding. ‘;

}
// If email has been process for sending, display a success message
if ($send_mail && wp_mail( $to, $subject, $message, $headers ) ) {
echo ‘

‘;
echo ‘

Bedankt voor uw aanmelding.
Een kopie van deze aanmelding is opgestuurd naar het opgegeven e-mailadres.

‘;
echo ‘

‘;
header(“Location:https://www.oppeven2.nl/aanmelding-is-geslaagd?id=”.$hash);
} else {
if (empty($error)){
//ROLLBACK
$wpdb->delete( `wp_opp_speurtocht`, array( ‘id’ => $insert_id ) );
$error = ‘Er is een onverwachte fout opgetreden waarvoor onze excuses.
Probeer het later opnieuw.’;
}
echo ‘

‘;
echo ‘

‘.$error. ‘

‘;
echo ‘

‘;
}
}
[/insert_php]

Alle velden verplicht

Per e-mailadres is slechts een aanmelding mogelijk. De opgegeven Teamnaam dient uniek te zijn.

Achternaam (teamcaptain; 18 jaar of ouder)

Roepnaam

Wachtwoord (min 5 tekens)

Leeftijd

Straat
Huisnr (+toevoeging):
E-mailadres

Lid buurtvereniging
Ja Nee
Teamnaam (max 8 karakters)

Teamgrootte (minimaal 3 personen inclusief teamcaptain)

U en de andere teamleden gaan akkoord met de spel- en veiligheidsregels
[insert_php] if ($_SERVER[‘SERVER_NAME’] !== ‘localhost’) { echo “Anti-spam controle: vink onderstaande checkbox ‘Ik ben geen robot’ aan”; echo ‘

‘; }[/insert_php]