Bestemming 2

Opdracht: MBRX RRA SVANAPVRYR VAFGRYYVAT NNA QR UBZZREGREIRYQJRT RA YBBC ANNE QR NPUGREXNAG INA QRMR VAFGRYYVAT

Als de opdracht bij bestemming 2 is afgerond, kun je de gegevens over bestemming 3 opvragen. Bij het opvragen dien je een ‘wachtwoord’ op te geven.
Dit wachtwoord is de uitkomst van het volgende relaas:

  • Een rover besluit een hoeve te beroven.
    Hij vermomt zich als muzikant om binnen te komen, maar eerst verbergt hij zich nog even in de bosjes, want hij moet er nog achter komen welk wachtwoord je moet kennen om op de binnenplaats te komen. Net als hij achter een boom wil kruipen, stuift er een ridder op een paard langs hem, naar de poortwachter.’Zo Fredo, wat een haast, zeg’, lacht de poortwachter. ‘Geen tijd, geen tijd, zeg nou maar!’, hijgt de ridder. ‘Twaalf’, zegt de poortwachter, ‘Zes’, zegt de ridder. De poortwachter knikt en de ridder kan naar binnen. ‘Zozo’, denkt de rover, ‘volgens mij moet je de helft zeggen van het getal dat de poortwachter noemt. Ja, ik weet het zeker. Maar ik zal toch nog maar even wachten, voor alle zekerheid. Dus hij wacht, tot er een oud vrouwtje bij de poort komt.’Dag Maria’, zegt de poortwachter, ‘nog lekkere eieren uit je kippenhok vandaag?’ ‘Jazeker’, antwoordt het vrouwtje. ‘Acht’, zegt de wachter. ‘Vier’, zegt het vrouwtje. En ze mag naar binnen. De rover weet nu wat hij weten moet, maar als hij opstaat, komt er net een koopman aan. ‘Goedendag, beste man’, zegt de wachter, ‘wat kom je doen?’ ‘Ik heb mooie waar voor de heer en zijn vrouw. Kettingen en sieraden.’ ‘Goed’, zegt de wachter , ‘maar eerst moet ik het wachtwoord van je hebben. Zes.’  ‘Drie’, zegt de koopman. ‘Goed, je kunt naar binnen’.
    Nu komt de rover uit zijn schuilplaats. Hij groet de poortwachter. Die is wat achterdochtig. ‘Weet je het wachtwoord?’, vraagt hij. ‘Yep’, zegt de rover. ‘Oke… tien’, zegt de wachter.
    Wat is het wachtwoord dat de rover moet zeggen om naar binnen te kunnen gaan?