Contributie 2016-2017

De periode voor het innen van de contributie is wederom aangebroken.

Het betreft seizoen 2016-2017.

  • De contributie bedraagt €12,50 per huisadres.
  • Bent U 65 jaar of ouder dan bedraagt de contributie €10,00 per huisadres.

Op dit moment is het bestuur van de buurtvereniging onderbezet en het innen van contributie is tijdrovend.
We verzoeken  U daarom de contributie de komende weken per bankoverschrijving te doen via:

Rabobank rekening nr.:  NL14 RABO 01465.18.594
T.n.v.: Buurtvereniging Oppeven 2
Onder vermelding van:   contributie 2016-2017 + straat & huisnummer

 Indien U niet in de gelegenheid bent om de contributie per bank over te schrijven, komen de bestuursleden vanaf week 47 bij U aan de deur voor het ophalen van de contributie.

Hopende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.