Contributie 2017-2018

Beste buurtleden,

De periode voor het innen van de contributie is wederom aangebroken.
Het betreft het seizoen 2017-2018.

De contributie bedraagt €12,50 per huisadres.
Bent U 65 jaar of ouder dan bedraagt de contributie €10,00 per huisadres.

Het innen van contributie is tijdrovend en wij verzoeken u daarom de contributie uiterlijk 15 oktober per bankoverschrijving te voldoen via :

Rabobank rekening nr.: NL14 RABO 0146518594
T.n.v.: Buurtvereniging Oppeven 2
Onder vermelding van: Contributie 2017-2018
Straat & huisnummer

Indien U niet in de gelegenheid bent om de contributie per bank over te schrijven, komen de bestuursleden eind oktober bij u aan de deur voor het ophalen van de contributie.

Hopende U hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.