Herhaalde oproep voor Witte voetjes project

Beste lid van de Buurtpreventie WhatsApp Oppeven 2

Onlangs hebt u via een nieuwsbrief  een uitnodiging  ontvangen om vrijdag 27 oktober a.s. samen met de wijkagenten in het kader van de landelijke actie “witte voetjes project” op pad te gaan.
Zie verder Witte voetjes project
Het hoofddoel van deze actie is het veiliger maken van de buurt. De buurtbewoners zelf zijn onmisbaar bij dit project. Uw inbreng tijdens de wandeling is onmisbaar.
Omdat het aantal aanmeldingen op dit moment te laag is om het project in onze buurt te laten doorgaan, doen wij opnieuw een oproep  om zich voor  24 oktober aan te melden via de website: Aanmelden

Met vriendelijke groete,

Beheerders Buurtpreventie WhatsApp Oppeven 2

 

Aanmelden => zie hieronder

Witte voetje


Lucas Koetsenruiter
Werkgebied:
Puth, Schinnen, Sweikhuizen

Arnold Benders
Werkgebied: Schinnen, Amstenrade, Doenrade en Oirsbeek

Wat houdt dit project in?
De ervaring leert dat ieder jaar in de wintermaanden de kans op woninginbraken, overvallen en straatroven toeneemt. Daarom let de politie in deze donkere dagen extra op de veiligheid in uw buurt en om buurtbewoners bewust te maken van situaties in de buurt die kwaadwillende personen in de kaart spelen maken zij samen met belangstellenden een wandeling door de buurt.
Zij maken de buurtbewoners bewust van slecht/ niet afgesloten deuren en ramen kortom situaties die het inbrekers makkelijk maken. Bij onveilige situaties gaan ze het gesprek aan met bewoners en als men niet thuis is, wordt een “wit voetje” achter gelaten.. Hierop staat een waarschuwing dat de politie nu op de stoep stond; de volgende keer is het een inbreker.

   

Vorig jaar vond dit project ook al met succes plaats. De wijkagenten willen deze veiligheidsschouw nu ook in de andere kernen organiseren (max. 3 à 5 buurten).
Voor dit project kunt u zich tot  aanmelden via de website (zie hieronder). Zorg dat u e-mailberichten van buurtpreventie@oppeven2.nl kunt ontvangen. Controleer de map Ongewenste e-mail en uw spamfilter als u geen antwoord hebt ontvangen!

Aanmeldingsformulier: