Het was geweldig!

Geachte buurtbewoners,

Als bestuur van onze jubilerende buurtvereniging kunnen wij terugkijken op een fantastisch jubileumweekend. Op zaterdag 31 augustus gingen we van start met het officiële gedeelte met de presentatie van de kroniek, als tastbare herinnering, aan ons 50-jarig bestaansfeest aan wethouder Jeannette Quadvlieg-van Dam van de Gemeente Beekdaelen en de huldiging van de jubilarissen. Daarna kon de inwendige mens worden versterkt door het heerlijke buffet gevolgd door de gezellige feestavond.

Op zondag werden de feestelijkheden vervolgd door een smakelijke brunch met aansluitend nog een gezellig samenzijn met muzikale omlijsting.

Jong en oud kunnen terugkijken op een zeer geslaagd en gezellig evenement. Natuurlijk was dit nooit zo tot stand gekomen zonder onze sponsoren en de leden van de jubileumcommissie en de kroniekcommissie. Maar ook uw aanwezigheid heeft bijgedragen aan het welslagen van dit feest.
Onze hartelijke dank gaat dan ook uit naar u, buurtbewoners en naar alle vrijwilligers en sponsoren die ertoe hebben bijgedragen dat we ons 50-jarig jubileumfeest op deze manier hebben kunnen vieren.
Het was geweldig!

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van Buurtvereniging Oppeven 2

Luciënne Hermans, Mireille Brinkman, Désirée Giannotten en Gaby Gijsberts