ING cheque

Beste buurtgenoten,

Blij, trots en overdonderd zijn we!

Op zaterdag 9 maart hebben we van het ING Nederland Fonds een cheque in ontvangst mogen nemen
van maar liefs € 5.000.

Mede door het groot aantal stemmers hebben we dit mooie resultaat bereikt.
Het jubileumjaar 2019 kunnen we hierdoor extra glans geven en verder activiteiten opzetten die de verbinding in de buurt versterkt.
Hartelijk dank aan onze stemmers én het ING Nederland Fonds.

#helpnederlandvooruit