Jaarprogramma 2022

Datum

Activiteit

Zondag 3 juli 2022

Openluchtconcert Harmonie St. Gerlachus in de tuin van Vera & Thei Wilders (publieke bijeenkomst)

Donderdag 14 juli 2022

Jaarvergadering 20:00 in de Schepenbank

Zaterdag 3 september 2022

Weijefeest (indien genoeg hulp beschikbaar is voor de organisatie)

Zaterdag 5 november 2022

Pop-quiz

Zondag 27 november 2022

Sinterklaasmiddag