Jaarvergadering 2019

Beste buurtleden,

Graag nodigen wij jullie uit voor de jaarvergadering op donderdag 24 januari a.s.
in café “In de Vrie” te Oirsbeek.  Aanvang: 19:30 uur.
Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen jaarvergadering 25 januari 2018
 3. Verslag secretaris
 4. Verslag penningmeester
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Benoeming kascontrolecommissie
 7. AVG bespreken (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 8. Bespreking concept jaarprogramma 2019 (zie bijlage)
 9. Carnaval 2019
 10. 50 jarig jubileum 2019
 11. Bestuursverkiezing :
  John is aftredend en niet herkiesbaar als bestuurslid.
  De functie van secretaris is vacant.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Concept Jaarprogramma 2019

Donderdag 24 januari Jaarvergadering 2018
 Zondag 17 februari Winterwandeling
Zondag 24 februari Receptie prinselijk trio
 Zaterdag 30 maart Toneelvoorstelling Ongeros
 Zondag 28 april Voettocht Wittem
Zondag 19 mei Lentewandeling
Zaterdag 31 augustus Jubileumweekend 
 Zondag 1 september
 Zondag 8 september Zomerwandeling
 Zaterdag 26 oktober Buurttreffen
  okt / nov Jubileumactiviteit
  Zondag  10 november  Herfstwandeling
 Zondag  24 november  Sinterklaasviering
 Donderdag 23 januari 2020 Jaarvergadering 2019