Jaarvergadering 27 januari 2017

Tijdens deze jaarvergadering wil het bestuur onder het motto ‘Voel je thuis in de buurt’ graag met de leden discussiëren over de toekomst van de buurtvereniging Oppeven 2.

Kan de buurtvereniging een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze buurt?

De buurtvereniging werd in 1969 heropgericht (bijna 50 jaar geleden) met als doelstelling bewoners door middel van sport, spel en vermaak wat dichter bij elkaar te brengen en een ieder gelegenheid te geven om contacten te leggen in een gemoedelijke en gezellige sfeer.

Het bestuur realiseert zich dat door veranderingen in de leefpatronen en de versnippering van de vrije tijd als gevolg van het grote aanbod op het gebied van vrije tijdbesteding,  veel van deze doelstellingen op de achtergrond zijn geraakt.

Toch is een buurt met een herkenbaar samenlevingsgevoel voor ons en onze kinderen in de toekomst van groot belang.

Kom naar de jaarvergadering en laat ons jouw mening weten hoe je denkt over de buurtvereniging in de komende 50 jaar.

Het bestuur is op zoek naar:

  • Nieuwe leden
  • Buurtleden die hand en spantdiensten willen verlenen bij het organiseren van activiteiten voor kinderen en volwassenen
  • Buurtleden die een verhaal hebben wat interessant is om aan kinderen of volwassenen te vertellen (hobby, natuur, reizen etc.)
  • Buurtleden die zitting willen nemen in het bestuur.

Wij hopen u op 27 januari te mogen begroeten.

Bestuur Oppeven 2