Kroniek

Zoals u weet, bestaat de buurtvereniging Oppeven 2 dit jaar 50 jaar. Ter gelegenheid van dit prachtige jubileum wordt door de jubileumcommissie een uniek boek over de buurt Oppeven aangeboden, een heuse Kroniek over onze buurtvereniging en buurt. In dit prachtige boek wordt aandacht besteed aan de historie van de buurt, komen leuke interviews te staan met buurtbewoners, oud-bestuursleden en oud-leden van Oppeven 2, en wordt ook uitgebreid teruggekeken op de voorbije 50 jaar verenigingsleven. Het boek bevat niet alleen tekst, maar ook veel mooie foto’s. Het boek wordt uitgebracht in hardcover met ca. 175 pagina’s en zal in geen enkele boekenkast misstaan. Belangrijk om te weten is dat het hier een éénmalige oplage betreft en herdruk niet mogelijk is. Wilt u de trotse bezitter van dit boek worden, dan vragen wij u vriendelijk om vooraf in te tekenen middels aanmelding per email of invullen van onderstaand strookje. Betaling dient uiterlijk vóór 5 juli te geschieden op het hieronder vermelde rekeningnummer, o.v.v. uw voor- en achternaam, adres, postcode en woonplaats.
In het formulier kunt u aangeven of u de kroniek per post wenst te ontvangen; de extra kosten bedragen €6,00.

Verschijningsdatum: 15 augustus 2019

Bank: NL14RABO0146518594
t.n.v.Buurtvereniging Oppeven 2

  Uw persoonsgegevens blijven bewaard tot 1 december 2019, zie verder AVG