Oproep: Hebt u een beveiligingscamerasysteem….

compositie-buurtpreventie

T.a.v. de bewoners van de gemeente Schinnen: Voor de bewoners die een beveiligingscamerasysteem hebben, registreer u op www.politie.nl “Camera in Beeld”. Beeldmateriaal helpt  u en de politie bij het opsporen van strafbare feiten. Zie ook Facebook pagina van politie Westelijke Mijnstreek.

Klik hier voor informatie wijkagenten

Wijkagent gemeente Schinnen: Arnold Benders Lucas Koetsenruijter