Aanmeldingsformulier lidmaatschap

  Achternaam (verplicht)

  Straat en huisnummer (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  Tel. vast

  Tel. mobiel

  Je e-mail (verplicht)


  Naam gezinshoofd * (verplicht)
  manvrouw *
  Roepnaam *

  Geboortedatum * (verplicht)(dag-maand-jaar)

  Naam echtgeno(o)t(e)
  manvrouw
  Roepnaam

  Geboortedatum (dag-maand-jaar)


  Kinderen:
  1) Naam  
  manvrouw
  Geboortedatum (dag-maand-jaar)
  2) Naam  
  manvrouw
  Geboortedatum (dag-maand-jaar)
  3) Naam  
  manvrouw
  Geboortedatum (dag-maand-jaar)
  4) Naam   manvrouw
  Geboortedatum (dag-maand-jaar)


  Eventueel tot het gezin behorende inwonende personen:
  1) Naam   manvrouw
  Geboortedatum (dag-maand-jaar)
  2) Naam   manvrouw
  Geboortedatum (dag-maand-jaar)
  3) Naam   manvrouw
  Geboortedatum (dag-maand-jaar)


  Aanvulling


  De buurtvereniging heeft als voorkeur om post per mail te versturen:
  De jaarlijkse contributie wordt in oktober geïnd en bedraagt per adres € 12,50 en € 10,00 voor 65+.