Aanmeldingsformulier lidmaatschap

Achternaam (verplicht)

Straat en huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Tel. vast

Tel. mobiel

Je e-mail (verplicht)


Naam gezinshoofd * (verplicht)
man vrouw  *
Roepnaam *

Geboortedatum * (verplicht)(dag-maand-jaar)

Naam echtgeno(o)t(e)
man vrouw 
Roepnaam

Geboortedatum (dag-maand-jaar)


Kinderen:
1) Naam  
man vrouw 
Geboortedatum (dag-maand-jaar)
2) Naam  
man vrouw 
Geboortedatum (dag-maand-jaar)
3) Naam  
man vrouw 
Geboortedatum (dag-maand-jaar)
4) Naam   man vrouw 
Geboortedatum (dag-maand-jaar)


Eventueel tot het gezin behorende inwonende personen:
1) Naam   man vrouw 
Geboortedatum (dag-maand-jaar)
2) Naam   man vrouw 
Geboortedatum (dag-maand-jaar)
3) Naam   man vrouw 
Geboortedatum (dag-maand-jaar)


Aanvulling


De buurtvereniging heeft als voorkeur om post per mail te versturen:
De jaarlijkse contributie wordt in oktober geïnd en bedraagt per adres € 12,50 en € 10,00 voor 65+.