Spelregels

buurtpreventiewhatsappSpelregels buurtpreventie WhatsApp Oppeven 2.

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Oppeven2:
  Provincialeweg Zuid, Douvenderweg, Putstraat, Vaart, Bellenkampweg, Oppevenerweg, In Den Moel en De Leu.
 3. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
 4. Gebruik de WhatsApp groep volgens het SAAR protocol:
  S = Signaleer
  A = Alarmeer:

  levensbedreigende en heterdaad situaties => bel 112*)
  geen spoed maar wel hulp => bel 0900-8844*)

  A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
  R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

 5. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.
 6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 7. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 9. Gebruik deze WhatsApp groep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privé berichten. Vermijd teksten als ‘Bedankt’, duimpjes of  ‘Oke’. Deze zijn goed bedoeld maar dragen niets bij. Probeer ook zoveel mogelijk in één bericht te plaatsen in plaats van afzonderlijke berichten. Realiseer je dat elk bericht een geluid of trilalarm veroorzaakt bij alle deelnemers!
 10. Aanvullende deelnemersvoorwaarden:
  1. Het niet houden aan de afspraken leidt tot verwijdering uit de groep.
  2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de leden van de regiegroep in samenspraak met de politie en gemeente.
 11. Als u zich heeft afgemeld voor de Buurtpreventie WhatsApp, dan worden uw persoonlijke gegevens verwijderd conform de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming)  6 weken na ontvangst van het afmeldingsformulier (Buurtpreventie/Afmelden).  Als u binnen deze termijn uw afmelding wilt herroepen, dan kunt u dit doen via het menu Buurtpreventie/Vragen.

*) aanvullende informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112/vraag-en-antwoord/wanneer-112-bellen