AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Social media

Op onze website kunnen social media buttons staan, zoals Google+, Facebook of Twitter. Dit Privacy & Cookie Reglement geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden u aan de privacyregels van deze social media goed te lezen, zodat u weet wat er met uw gegevens gebeurt. Op onze eigen social media pagina’s, zoals bijvoorbeeld Facebook, geldt dit Privacy & Cookie Reglement wel voor de inhoud van zo’n pagina.

Als u een bericht achterlaat op één van onze social media kanalen of website, dan blijft dit bewaard, zolang dit relevant is.

Externe links

Onze website bevat links naar andere externe websites. Dit Privacy & Cookiereglement geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij adviseren u altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met uw persoonsgegevens omgaan.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan onze website automatisch op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij kunnen u niet identificeren aan de hand van cookies. Ze dienen uitsluitend voor het navigeren op de website.

U kunt de cookies verwijderen uit uw browser of de instellingen van uw browser instellen naar uw persoonlijke voorkeuren. Voor andere cookies is geen toestemming nodig.

Ter bescherming van persoonsgegevens en de privacy van de burger.

Het volgende moet hiervoor geregeld zijn,
– Transparantie
  De persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hier van op de hoogte, heeft hiervoor
  toestemming gegeven en kent zijn rechten.
– Doelbeperking
  De persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen
  niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
– Gegevensbeperking
  Alleen voor het beoogde doel noodzakelijke gegevens mogen verwerkt worden.
– Juistheid
  De persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven.
– Bewaarbeperking
  De persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde
  doel.
– Integriteit en vertrouwelijkheid
  De persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden en
  tegen verlies of vernietiging.
– Verantwoordingsplicht
  De verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen aantonen aan de regels te voldoen.

Op het secretariaat van Buurtvereniging worden de volgende gegevens bewaard,
– Naam
– Adres
– Geboortedatum
– Mailadres, voor degenen die de post per mail ontvangen
– (Mobiel) telefoonnummer
Alle gegevens zijn in een bestand opgenomen, beveiligd door een wachtwoord.
Post per mail naar buurtleden wordt als BCC verstuurd.
Data van personen die de Buurtvereniging verlaten worden vernietigd.